Αρχική > Σεμινάρια > Σεμινάρια eLearning > Webinar: Γνωριμία με το KNX

Webinar: Γνωριμία με το KNX

Το ΚΝΧ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για κτιριακό αυτοματισμό. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για να ελέγχονται εύκολα απλά και με ενιαίο τρόπο λειτουργίες όπως ο φωτισμός, η σκίαση, η ψύξη, η θέρμανση και ο αερισμός, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου. Σκοπός του webinar είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το σύστημα KNX, τις βασικές αρχές και την λογική λειτουργίας του, τα πλεονεκτήματα και τα σημεία διαφοροποίησής του συγκριτικά με άλλα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού (smart home) καθώς και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Τι είναι το σύστημα KNX
2. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα έναντι άλλων συστημάτων
3. Συσκευές και τρόπος λειτουργίας
4. Ανάλυση και μελέτη μικρών εφαρμογών KNX (στο πλαίσιο κατανόησης της
    λειτουργίας συσκευών)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μελετητές, Επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, Καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, Μηχανικούς αυτοματισμού και Φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής:

Aνδρικόπουλος Μιχάλης (KNX Tutor)
Τσιάρας Βαγγέλης (Kafkas Institute Supervisor)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος