Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > eLearning: Panduit Certified Technician (Theoretical Part) - Πιστοποίηση εγκαταστάτη δικτύου

eLearning: Panduit Certified Technician (Theoretical Part) - Πιστοποίηση εγκαταστάτη δικτύου

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύεται η δομημένη καλωδίωση, καλωδίων χαλκού και οπτικής ίνας, τα πρότυπα που τα διέπουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες θεωρητική εκπαίδευση σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1    Συστήματα Χαλκού
1.1    Πρότυπα καλωδιώσεων χαλκού
1.2    Συστήματα χαλκού
1.3    Εγκατάσταση καλωδιώσεων
1.4    Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.5    Ισοδυναμικές συνδέσεις γείωσης σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.6    Τερματισμοί στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.7    Σήμανση

2    Συστήματα Οπτικών ινών
2.1    Βασικές αρχές οπτικών ινών
2.2    Εγκατάσταση καλωδίωσης
2.3    Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακούς χώρους
2.4    Κοννέκτορες οπτικών ινών
2.5    Σήμανση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους – ηλεκτρονικούς μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς αυτοματισμού και πληροφορικής, φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, χρήση PC/Windows.
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος του Panduit Certified Technician που υλοποιείται από το Kafkas Institute χωρίς να περιλαμβάνεται το πρακτικό μέρος.

Εισηγητής:

Ανδρικόπουλος Μιχάλης (Partners Νetwork Manager at V. KAFKAS S.A.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος